logo

TEPA PODKOWA

TEPA PODKOWA_Mazowieckie_Polska
Réf. : COA123088

TEPA PODKOWA

30.90TTC

30.90TTC

Format souhaité ( Plus de détails ? )

Toute utilisation non autorisée des images (sauf preuve de propriété) est interdite.

DESCRIPTION

TĘPA PODKOWĄ
Mazowieckie
Polska

Herb :
" W polu niebieskim podkowa barkiem do góry postawiona. W środku podkowy złoty krzyż. Labry niebieskie podbite srebrem i złotem."
W klejnocie skrzydło srebrne.
Opis herbu według Niesieckiego:

Barkiem do góry prosto postawiona powinna być podkowa, krzyża na nim nie masz, ale tylko we środku jej krzyż kładą, zgoła jest to Jastrzębiec, ale wywrócony, na hełmie zaś orle skrzydło, tak go opisuje Okol. tom. 3. fol. 260. i nazwał go Tepą podkową. Opoczątkach tego herbu tenże autor pisze, Paproc. wswojej posledniejszej Książce Strom. nazwanej:
Ci prawi , którzy Bolesławowi Smiałemu Królowi Polskiemu, do zamordowania S. Stanisława biskupa Krakowskiego pomocnikami byli, Jastrzębczykowie znajdowali się, którzy między inszemi i tę karę na sobie wynieśli, że im w ten kształt, herb ich na wieczną pamiątkę odmieniono. Długosz tych Jastrzęb czyków o ten excess przeświadczonych liczy, Borzywoja, syna Mściwogi czy Mścuja , Zbiluta , Dobrogosta , Zemę, Odolange i Jędrzeja, tym w r. 1084. Herman monarcha dobra im za tenkryminał odjęte, nazad przywrócił. W Mazowszu wiele mabyć według Paprockiego domów, które się tym herbem pieczętują.
Brzezickich tu między niemi kładzie Okolski , ale cina barku podkowy nie we środku jej, krzyż kładą, a na helmie widzieć u nich trzy pióra strusie, jakom nie raz widział. Gierałtowscy już się Jastrzębem pieczętują , jako się na swymmiejscu mówiło.

Kasper Niesiecki powołując się na Okolskiego i Paprockiego twierdzi iż rycerzom herbu Jastrzębiec, stronnikom Bolesława Śmiałego, po zabiciu biskupa Stanisława, ukaranym wygnaniem i konfiskatą majątków, herb ich na wieczną pamiątkę odmieniono. Według Jana Długosza byli to Borzywój syn Mściwogi lub Mścuja, Zbilut, Dobrogost, Zema, Odolang i Jędrzej, którym w 1084 Władysław Herman skonfiskowane włości przywrócił.

***

TĘPA PODKOWĄ
Mazowiecklie
Pologne

Armoiries :
" D'azur, à un fer-à-cheval d'or, les bouts en bas, acc. entre ses branches d'une croisette pattée du même."
- Casque couronné.
- Cimier: un demi-vol de sable, ou, un autour, supportant de sa patte dextre levée les meubles de l'écu

Le fer à cheval doit être placé droit avec l'épaule vers le haut, il n'y a pas de croix dessus, mais seulement une croix est placée au milieu, c'est en fait un Jastrzębiec, mais à l'envers, et sur le casque se trouve une aile d'aigle. C'est ainsi qu'Okol le décrit. volume. 3ème fol. 260. et l'appela fer à cheval Tepa.
Le même auteur écrit sur les origines de ces armoiries, Paproc dans son livre inférieur Strom nommé: Les justes qui ont aidé Bolesław, le hardi roi de Pologne, dans l'assassinat de S. Stanisław, évêque de Cracovie, étaient la famille Jastrzębczyk, qui, entre autres, a subi la punition de voir ses armoiries transformées en cette forme comme un symbole éternel.
Długosz comptait parmi les Jastrzębczyks convaincus de cet excès : Borzywoj, fils de Mściwoga ou Mścuj, Zbilut, Dobrogost, Zema, Odolange et Jędrzej, en 1084.
Le monarque Herman restitua les biens qui leur avaient été enlevés pour ce crime.
Selon Paprocki, de nombreuses maisons en Mazovie portent ces armoiries.
Okolski met ici parmi eux les Brzezickis, mais la coupe de l'épaule du fer à cheval n'est pas au milieu, ils mettent une croix, et sur leur casque il y a trois plumes d'autruche, comme je l'ai vu plus d'une fois.
Les Gierałtowski sont déjà en train de sceller Jastrzębie, comme on l'a dit à leur place.

Kasper Niesiecki, citant Okolski et Paprocki, affirme que les chevaliers aux armoiries de Jastrzębiec, partisans de Bolesław le Téméraire, après avoir tué l'évêque Stanisław, punis de l'exil et de la confiscation de leurs biens, ont vu leurs armoiries changées comme un souvenir éternel.
Selon Jan Długosz, il s'agissait de Borzywój, fils de Mściwoga ou Mścuj, Zbilut, Dobrogost, Zema, Odolang et Jędrzej, qui restitua les domaines confisqués à Władysław Herman en 1084.PARTAGEZ SUR LES RÉSEAUX SOCIAUXLES AVIS


Il n'y a aucune note pour le moment. Soyez le premier à évaluer !

DONNEZ UNE NOTE