logo

ZABLOCKI

ZABLOCKI_Posnania. Königreich Preußen_Deutschland, Polska (1)

ZABLOCKI

39.90TTC

39.90TTC

Format souhaité ( Plus de détails ? )

Toute utilisation non autorisée des images (sauf preuve de propriété) est interdite.

DESCRIPTION

ZABLOCKI
Posnanie
Royaume de Prusse

- Zabłocki porte des armoiries de Łada, au pays de Zakroczym (voïvodie de Mazovie).

Armoiries :
" De gueules, à un fer-à-cheval d'argent, les bouts en bas, sommé d'une croisette pattée d'or, ledit fer-à-cheval accosté de deux fers de flèche d'argent, la pointe en bas, le pied fendu en forme de chevron, et accompagné en pointe d'une paire de morailles d'argent. "
- Casque couronné.
- Cimier: un lion issant d'argent, tenant une épée du même, garnie d'or. (Quelquefois la paire de morailles manque et le fer de flèche à dextre est remplacé par une flèche entière, la pointe en haut).

Sources :
- Armorial général,... de l'Europe,... par J.B.Rietstap (Gouda, 1861) 1861.
- Armorial d'Europe par J.B. Rietstap (Gouda, 1884, Berlin, 1934) (Gouda, 1887, Berlin 1937).
- Armorial général J.B. Rietstap illustré par Victor et Henri Rolland (1903-1926). Colorisé par Lionel Sandoz (1993-2002).

Note historique et biographique :
Zabłocki des armoiries de Białynia, dans la voïvodie de Podolskie.
- Adam Zabłocki en 1688.
- Jan Zabłocki dans la voïvodie de Poznańskie.
- Józef Zabłocki dans la voïvodie de Łęczyca.
- Piotr Zabłocki dans le pays de Ciechanów en 1697.
- Andrzej Zabłocki né en 1778. Écrivain de la ville d'Oszmiański.
- Joseph Zabłocki, le régent du comté d'Oszmiański.

Zabłocki des armoiries de Łada, au pays de Zakroczym.
- N. Zabłocki avait Helena Jaskłowska derrière lui, dont la fille unique a épousé Mikołaj Jaskłowski.
- Maciej Zabłocki est l'héritier de Łopuszny 1620.
- Stanisław Zabłocki a épousé Helena Bieleńska.
- N. Zabłocki, alliance Gronowska Eleonora.
- Teofil Zabłocki, recteur du Pułtusk College, 1713.
- Kazimierz Zabłocki, sous-star de Wałecki, 1778.
- Gostyński, scribe foncier de Wawrzeniec.
- Antoni Zabłocki, trésorier des Gąbinski.

Zabłocki des armoiries de Sulima (voir Sawicz).

_________________________

ZABŁOCKI
Posnania
Królestwo Prus

- Zabłocki herbu Łada, w kraju zakroczymskim (woj. mazowieckie).

Herb:
" Tarcza, Czerwony, do podkowy, Srebrny, kończy się, zwieńczony krzyżem pattée, złoty, powiedziała podkowa zaczepiona dwoma grotami strzał, pieniądze, przechyl w dół, dzielona stopa w kształcie szewronu, a na czubku towarzyszy jej para moreli Srebrny. "
- Hełm z koroną.
- Na hełmie herb:: lew emitujący Srebrny, trzymający ten sam miecz, przyozdobiony Złoty. (Czasami brakuje pary morajli, a grot strzały zręcznościowej jest zastępowany całą strzałą, ostrzem do góry).

Źródła:
- Generalny Armorial,... Europy,... autorstwa JBRietstapa (Gouda, 1861) 1861.
- Herbarz Europy autorstwa J.B.Rietstapa (Gouda, 1884, Berlin, 1934) (Gouda, 1887, Berlin 1937).
- Generał herbowy J.B. Rietstap zilustrowany przez Victora i Henri Rollanda (1903-1926). Pokolorowane przez Lionela Sandoza (1993-2002).

Nota historyczna i biograficzna:

Zabłocki herbu Białynia,
w Podolskiem województwie.
- Adam Zabłocki w r. 1688.
- Jan Zabłocki w województwie Po￾znańskiem , Józef w Łęczyckiem , Piotr w ziemi Ciechano￾wskiej 1697.
- Andrzej Zabłocki r. 1778. pisarz grodzki Oszmiański .
- Józef Zabłocki regent Grodzki.

Zabłocki herbu Łada, w ziemi Zakroczymskiej.
- N. Zabłocki miał za sobą Helenę Jaskłowską, z której córka jedynaczka, poszła za Mikołaja Jaskłowskiego.
- Maciej Zabłocki dziedzic na Łopuszny 1620.
- Stanisław Zabłocki pojął Helenę Bieleńską.
- N. Zabłocki miał Gronowską, Eleonora Jana Gumowskiego, N. Daniela Chmieleckiego małżonki.
- N. Zabłocki Antoniego Miaskowskiego.
- Teofil Zabłocki w za￾konie naszym rektor kollegji Pułtuskiego 1713.
- Kazimierz Zabłocki podstarości Wałecki 1778.
- Wawrze￾niec Zabłocki pisarz ziemski Gostyński.
- Antoni Zabłocki skarbnik Gąbiński.

Zabłocki herbu Sulima patrz Sawicz.

_________________________

ZABLOCKI
Posnania
Königreich Preußen

- Zabłocki trägt das Wappen von Łada im Land Zakroczym (Woiwodschaft Masowien).

Wappen:
" Rot, in einem Silbernfarbenen Hufeisen, kippt nach unten, überragt von einem Tatzenkreuz Goldener, das besagte Hufeisen, das von zwei Silbernfarbenen Pfeilspitzen besetzt ist, zeigt nach unten, die Fußspalte in Form eines Sparrens und an der Spitze begleitet von einem Paar Silbern Morails."
- Gekrönter Helm.
- Wappen: ein Löwe aus Silbern, hält ein Schwert desselben, garniert Golden. (Manchmal fehlt das Moraillenpaar und die geschickte Pfeilspitze wird durch einen ganzen Pfeil ersetzt, die Spitze nach oben).

Quellen:
- Allgemeines Wappen von Europa von J.B.Rietstap (Gouda, 1861).
- Wappenbuch Europas von J. B. Rietstap (Gouda, 1884, Berlin, 1934) (Gouda, 1887, Berlin 1937).
- Wappengeneral J. B. Rietstap illustriert von Victor und Henri Rolland (1903-1926). Koloriert von Lionel Sandoz (1993-2002).

Historische und biografische Anmerkung:
Zabłocki aus dem Wappen von Białynia in der Woiwodschaft Podolskie.
- Adam Zabłocki im Jahre 1688.
- Jan Zabłocki in der Woiwodschaft Posen.
- Józef Zabłocki in der Woiwodschaft Łęczyca.
- Piotr Zabłocki im Land Ciechanów im Jahre 1697.
- Andrzej Zabłocki geboren 1778. Schriftsteller aus der Stadt Oszmiański.
- Joseph Zabłocki, der Regent des Komitats Oszmiański.

Zabłocki aus dem Wappen von Łada, im Land von Zakroczym.
- N. Zabłocki hatte Helena Jaskłowska hinter sich, deren einzige Tochter Mikołaj Jaskłowski heiratete.
- Maciej Zabłocki ist der Erbe von Łopuszny 1620.
- Stanisław Zabłocki heiratete Helena Bieleńska.
- N. Zabłocki, Allianz Gronowska Eleonora.
- Teofil Zabłocki, Rektor des Pułtusker Kollegiums, 1713.
- Kazimierz Zabłocki, Nebenstern von Wałecki, 1778.
- Gostyński, Landschreiber aus Wawrzeniec.
- Antoni Zabłocki, Schatzmeister der Gąbinskis.

Zabłocki aus dem Wappen von Sulima (siehe Sawicz).

____________________________



PARTAGEZ SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX



LES AVIS


Il n'y a aucune note pour le moment. Soyez le premier à évaluer !

DONNEZ UNE NOTE