logo

CZERWINSKI

CZERWINSKI_Wielkoposkie, Kujawsko-Pomorskie, Mazowieckie._Polska
Réf. : COA120348

CZERWINSKI

35.90TTC

35.90TTC

Format souhaité ( Plus de détails ? )

Toute utilisation non autorisée des images (sauf preuve de propriété) est interdite.

DESCRIPTION

CZERWINSKY
Wielkoposkie, Kujawsko-Pomorskie, Mazowieckie.
Polska

Herb:
" Lazur, do podkowy Argent, czubki w dół, w towarzystwie między gałęziami krzyża z tego samego ”.
- Koronowany hełm.
- Czubek: trzy strusie pióra, jedno srebrne między dwoma lazurowymi.

Nota biograficzna:
- Rodzina Czerwińskich nosi herb Lubicz.
- Jcdrzej Czerwiński znany jest w 1632 r. w województwie wołyńskim.
- Wojciech Czerwiziski, pochodzący z Wolnyskiego, ożenił się w 1701 roku z Konstantym Horajmowną.
Przytaczamy również:
- Jan Czerwiński zamieszkały na ziemi liwskiej w 1648 r.
- Zofia Czerwiński, zakonnica znana Sadeckiej w XVII wieku.
- Józef Czerwiński mieszkał w 1674 r. na Wołyniu.

Źródła:
- Herbarz Polski, Kaspra Niesieckiego S.J., Jana Nep. Bobbowicza, 1839-1846.
- Herbarz Europy J.B.Rietstapa (Gouda, 1884, Berlin, 1934) (Gouda, 1887, Berlin 1937).
- Herbarz generał J.B. Rietstap zilustrowany przez Victora i Henri Rollandów (1903-1926). Pokolorowane przez Lionela Sandoza (1993-2002).


*****
*****
CZERWINSKY
Wielkoposkie, Kujawsko-Pomorskie, Mazowieckie.
Pologne

Armoiries:
" D'azur, à un fer-à-cheval d'argent, les bouts en bas, accompagné entre ses branches d'une croisette pattée du même. "
- Casque couronné.
- Cimier: trois plumes d'autruche, une d'argent entre deux d'azur.

Note biographique:
- La famille Czerwinski, porte les armoiries Lubicz.
- Jcdrzej Czerwinski est connu en 1632 dans la voïvodie de Wolyn.
- Wojciech Czerwiziski, originaire de Wolnyski, épouse Konstanty Horajmowna en 1701.
On cite aussi:
- Jean Czerwinski vivant au pays de Liw en 1648.
- Zofia Czerwinski, religieuse connue à Sadecka au XVIIe siècle.
- Joseph Czerwinski vivait en 1674 à Wolyń.

Sources:
- Herbarz Polski, Kaspra Niesieckiego S.J., Jana Nep. Bobbowicza, 1839-1846.
- Armorial d'Europe par J.B.Rietstap (Gouda, 1884, Berlin, 1934) (Gouda, 1887, Berlin 1937).
- Armorial général J.B. Rietstap illustré par Victor et Henri Rolland (1903-1926). Colorisé par Lionel Sandoz (1993-2002).


****
****
CZERWINSKY
Wielkoposkie, Kujawsko-Pomorskie, Mazowieckie.
Poland

Coat of arms:
" Azure, to a horseshoe Argent, the tips downwards, accompanied between its branches of a cross pattée of the same."
- Crowned helmet.
- Crest: three ostrich feathers, one argent between two azure.

Biographical note:
- The Czerwinski family bears the Lubicz coat of arms.
- Jcdrzej Czerwinski is known in 1632 in the Wolyn voivodship.
- Wojciech Czerwiziski, originally from Wolnyski, married Konstanty Horajmowna in 1701.
We also cite:
- Jean Czerwinski living in the country of Liw in 1648.
- Zofia Czerwinski, nun known to Sadecka in the 17th century.
- Joseph Czerwinski lived in 1674 in Wolyń.

Sources:
- Herbarz Polski, Kaspra Niesieckiego S.J., Jana Nep. Bobbowicza, 1839-1846.
- Armorial of Europe by J.B.Rietstap (Gouda, 1884, Berlin, 1934) (Gouda, 1887, Berlin 1937).
- Armorial general J.B. Rietstap illustrated by Victor and Henri Rolland (1903-1926). Colorized by Lionel Sandoz (1993-2002).


********PARTAGEZ SUR LES RÉSEAUX SOCIAUXLES AVIS


Il n'y a aucune note pour le moment. Soyez le premier à évaluer !

DONNEZ UNE NOTE