logo

BOŃCZA

BONCZA_Chlewiska, Wielkopolskie._Polska (0)
Réf. : COA114092

BOŃCZA

21.90TTC

21.90TTC

Format souhaité ( Plus de détails ? )

Toute utilisation non autorisée des images (sauf preuve de propriété) est interdite.

DESCRIPTION

BOŃCZA
Chlewiska (powiat szydłowiecki)
Polska

Herb:
" Lazur, do jednorożca, pełzający, srebrny ".
- Koronowany hełm.
- Herb: jednorożec wychodzący z korony.

Notatka:
- Dynastia Bończa znany jest w Polsce około 988 r. jako Klemensa Mierzba, biskup wrodawski zmarły w 1027 r.
Jak również przez jego brata Bonifacego Mierzbę, który został obdarzony dobrami przez króla Mieszka Iera.
Mieszkał we wsi na Mazowszu (Mazowszu), którą od imienia Bonifacy Bończa nazwano Bończą.

Inni historycy twierdzą, że rodzina Bończa pochodzi z Włoch pod nazwiskiem Bontempo, które stało się Bonczas, potem Bończa.


***
BOŃCZA (BONCZA)
Slopnice (Lesser Poland Voivodeship).
Poland

Coat of arms:
" Azure, to a unicorn, rampant, Argent."
- Crowned helmet.
- Crest: the unicorn, issuant.

Note:
- The dynasty Bończa is known in Poland around AD 988 as Klemensa Mierzba, Bishop of Wrodawski who died in 1027.
As well as by his brother Bonifacego Mierzba, who was endowed with goods by King Mieszko Ier.
He lived in a village in Mazovia (Mazowszu) which was called Bończa after his name Bonifacy Bończa.

Other historians claim that the Bończa family comes from Italy with the name Bontempo, which became Bonczas, then Bończa.


***
BOŃCZA
Wolyn, Slaskie.
Pologne

Armoiries:
" D'azur, à une licorne, rampante, argent. "
- Casque couronné.
- Cimier: la licorne, issante.

Note:
- La dinastie Bończa est connue en Pologne vers l'an 988 après JC sous le nom de Klemensa Mierzba, évêque de Wrodawski décédé en 1027.
Ainsi que par son frère Bonifacego Mierzba, qui fut doté de biens par le roi Mieszko Ier.
Il vivait dans un village en Mazovie (Mazowszu) qui s'appelait Bończa d'après son nom Bonifacy Bończa.

D'autres historiens prétendent que la famille Bończa vient d'Italie avec le nom Bontempo, devenu Bonczas, puis Bończa.


****
BOŃCZA (BONCZA)
Slopnice (Woiwodschaft Kleinpolen).
Polen

Wappen:
" Blau, zu einem steigender Einhorn, Silber."
- Gekrönter Helm.
- Helmzier: das Einhorn, Issante.

Notiz:
- Die Dynastie Bończa ist in Polen um 988 n. Chr. als Klemensa Mierzba, Bischof von Wrodawski, der 1027 starb, bekannt.
Sowie von seinem Bruder Bonifacego Mierzba, der von König Mieszko Ier mit Gütern ausgestattet wurde.
Er lebte in einem Dorf in Masowien (Mazowszu), das nach seinem Namen Bonifacy Bończa Bończa genannt wurde.

Andere Historiker behaupten, dass die Familie Bończa aus Italien mit dem Namen Bontempo stammt, das zu Bonczas, dann Bończa wurde.


****
BOŃCZA (BONCZA)
Wolyn, Slaskie.
Polonia

Stemma:
" D'Azzurro, a un unicorno, strisciante, d'argento."
- Elmo coronato.
- Cimiero: l'unicorno, uscente.

Nota:
- La dinastia Bończa è conosciuta in Polonia intorno al 988 d.C. come Klemensa Mierzba, vescovo di Wrodawski morto nel 1027.
Oltre che da suo fratello Bonifacego Mierzba, che fu dotato di beni dal re Mieszko Ier.
Viveva in un villaggio della Mazovia (Mazowszu) che fu chiamato Bończa dal suo nome Bonifacy Bończa.

Altri storici sostengono che la famiglia Bończa provenga dall'Italia con il nome Bontempo, che divenne Bonczas, poi Bończa.


***
BOŃCZA (BONCZA)
Wolyn, Slaskie.
Polonia

Escudo de armas:
" En campo de azur, a un unicornio, rampante, de plata ".
- Casco coronado.
- cimera: el unicornio, saliendo.

Nota:
- La dinastía Bończa se conoce en Polonia alrededor del 988 d.C. como Klemensa Mierzba, obispo de Wrodawski que murió en 1027.
Así como por su hermano Bonifacego Mierzba, quien fue dotado con bienes por el rey Mieszko Ier.
Vivía en un pueblo de Mazovia (Mazowszu) que se llamaba Bończa por su nombre Bonifacy Bończa.

Otros historiadores afirman que la familia Bończa proviene de Italia con el nombre Bontempo, que se convirtió en Bonczas, luego Bończa.

***PARTAGEZ SUR LES RÉSEAUX SOCIAUXLES AVIS


Il n'y a aucune note pour le moment. Soyez le premier à évaluer !

DONNEZ UNE NOTE