STERN-GWIAZDOWSKI

STERN-GWIAZDOWSKI_Kurlandia, Prusy_Liwonia
Réf. : COA112270

STERN-GWIAZDOWSKI

29.90TTC

29.90TTC

Format souhaité ( Plus de détails ? )

Toute utilisation non autorisée des images (sauf preuve de propriété) est interdite.

DESCRIPTION

STERN-GWIAZDOWSKI
Rodziny polskiego pochodzenia z brzescianskiego.
Rodzina ta miala w XVIIw. osiasc w Prusach i przybrac nazwisko Stern-Gwiazdowski.

- Gwiazdowscy herbu Leliwa mieli posiadac majatki na Litwie, Pomorzu i w Inflantach.
Nalezec do nich mialy dobra Gwiazdowo w województwie brzescianskim.
W 1669 Stanislaw Gwiazdowski wraz z rodzina (zona Teresa Leszczynska i jedynym synem Ksawerym Alojzym) mial przeniesc sie z Litwy do Prus, gdzie nabyl male gospodarstwo w Borowem (starostwo Szesztno).
Zgermanizowani synowie Ksawerego (Johann Christian, Michael Carl) po smierci ojca w 1745 zamiast nazwiska Gwiazdowski zaczeli juz uzywac niemieckiego nazwiska Stern.

W XVIII wieku Michael Carl byl wlascicielem dóbr Malinowken kolo Lucka.
Albert Sigismund wlasciciel majatku Pienkowen na Litwie.

Wielu z przedstawicieli tej rodziny wybralo stan duchowny.

Samuel Ferdinand, adwokat w Rydze, po potwierdzeniu szlachectwa swojej rodziny przez cesarza Rosji przyjal nazwisko Stern von Gwiazdowski (jego syn byl podporucznikiem w armii pruskiej).

Victor Eduard, syn Johanna Theodora wzial udzial w kampanii roku 1813-14 w oddzialach ochotniczych Lützowa.

Carl Ludwig Stern Gwiazdowski, syn Friedricha Wilhelma, najbardziej znany przedstawiciel tej rodziny, w armii pruskiej od 1810, jako oficer odbyl kampanie 1812, 1813, 1814 i 1815 roku.
Za akcje kolo Châlons-sur-Marne mial otrzymac zelazny krzyz.
Od 1837 wystepuje juz jako general-major.

2 pazdziernika 1822 Carl Ludwig otrzymal odnowienie szlachectwa w Prusach oraz pomnozenie i zmiane herbu.

N., kapitan w wojsku pruskim wzmiankowany jest w 1852.

W 1938 roku bracia Vladimir i Nikolai, synowie Johanna Theodora Leona, zostali aresztowani, skazani na smierc przez NKWD i rozstrzelani w Leningradzie.
Potomkowie tej rodziny zyja dzis w Niemczech.

Tytul:
- Ksiega herbowa rodów polskich. Cz. 1 / Juliusz Ostrowski. 1897-1906.
- Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
- Wikipédia

*******
STERN-GWIAZDOWSKI

Familles d'origine polonaise de Brześć.
Cette famille s' était installer en Prusse au 17ème siècle et pris le nom de famille Stern-Gwiazdowski.

- Les Gwiazdowski portaient les armoiries de Leliwa car il devaient avoir des propriétés en Lituanie, en Poméranie et en Livonie.
Le domaine de Gwiazdowo dans la province de Brześć leur appartenait.
En 1669, Stanislaw Gwiazdowski avec sa famille (épouse Teresa Leszczynska et fils unique Ksawery Alojzy). Il dut quitter la Lituanie pour la Prusse, où il acheta une petite ferme à Borów (comté de Szesztno).
Après la mort de leur père en 1745, les fils germanisés de Xavier (Johann Christian, Michael Carl) ont commencé à utiliser le nom de famille allemand Stern au lieu du nom Gwiazdowski.

Au 18ème siècle, Michael Carl était le propriétaire du domaine Malinowken près de Luck.
Albert Sigismund le propriétaire de la propriété Pienkowen en Lituanie.

De nombreux membres de la famille ont choisi le clergé.

Samuel Ferdinand, avocat à Riga, après la confirmation de la noblesse de sa famille par l'empereur russe, il prit le nom de Stern von Gwiazdowski (son fils était sous-lieutenant dans l'armée prussienne).

Victor Eduard, fils de Johann Theodor, a pris part à la campagne 1813-14 dans les unités volontaires de Lützow.

Carl Ludwig Stern-Gwiazdowski, fils de Friedrich Wilhelm, le représentant le plus célèbre de cette famille, dans l'armée prussienne à partir de 1810, en tant qu'officier il fit les campagnes de 1812, 1813, 1814 et 1815.
Pour les actions près de Châlons-sur-Marne, il devait recevoir une croix de fer.
Depuis 1837, il est major général.

Le 2 octobre 1822, Carl Ludwig reçut un renouvellement de la noblesse en Prusse et un changement des armoiries.

N., un capitaine de l'armée prussienne est mentionné en 1852.

En 1938, les frères Vladimir et Nikolai, fils de Johann Theodor Leon Stern-Gwiazdowski, ont été arrêtés, condamnés à mort par le NKVD et fusillés à Leningrad.
Les descendants de cette famille vivent aujourd'hui en Allemagne.PARTAGEZ SUR LES RÉSEAUX SOCIAUXLES AVIS


Il n'y a aucune note pour le moment. Soyez le premier à évaluer !

DONNEZ UNE NOTE