logo

SWEERTS de LANDAS

SWEERTS de LANDAS_Helmond_Nederland
Réf. : COA101198

SWEERTS DE LANDAS

25.90TTC

25.90TTC

Toute utilisation non autorisée des images (sauf preuve de propriété) est interdite.

DESCRIPTION

SWEERTS DE LANDAS
Brussel, Hertogdom Brabant, Gelderland.
België, Nederland

- Ridders
- Erkend als baron, 24 november 1816. Lid van de Ridderschap van Gelderland.

Wapenschild:
" In goud drie driehoekige zwarte eggen, 2 en 1 (Landas) van wèlke die in het rechter schild hoofd bedekt is door het vrijkwartier zijnde : gedeeld en ingehoekt van vijf zilveren stukken in rood, de punten over en weder de overzijde rakende (Sweerts) . "
In een gouden hartschild, over alles heen, een zwarte adelaar.
- Gouden helm met zilver - oode wrong.
- Helmteeken : een uitkomende adelaar, de kop en de vleugels zwart, de borst volgens het vrijkwartier.
- Dekkleeden : zilver en rood .
- Schildhouders : twee faunen in natuurlijke kleur.

Bronnen:
- Armorial d'Europe door J.B. Rietstap (Gouda, 1884, Berlijn, 1934) (Gouda, 1887, Berlijn 1937).
- Wapenkundige generaal J.B. Rietstap geïllustreerd door Victor en Henri Rolland (1903-1926). Ingekleurd door Lionel Sandoz (1993-2002).
- Genealogische aantekeningen betreffende de familie Sweerts de Landas in 1888.

Opmerking:
- J.F. Sweets de Landas, wethouder, heer van Landschadenhoff, 1654.
- M. Ch. Sweerts de Landas, schepen, 1656.
- Frédéric Henri Sweerts de Landas, heer de Oyen et de Landschadenhoff. 1672.
- M. Ch. Sweets de Landas, heer de Vorschot, 1673-74.
- F.H. Sweerts de Landas, heer van Baerschot, 1677.
(Annales de l'Academie d'archeologie de Belgique, par Academie d'archéologie de Belgique, 1865).

Historische opmerking:
Sweerts, ook dikwerf de Weert, en in latijnschen vorm Zuerius genoemd, was een der zeven patricische familiën van Brussel, die in het laatst der middeleeuwen het geheele bestuur dier stad in handen hadden ; verscheidene leden van dit geslacht waren ridders.
Mr. Philippus Sweerts, gezegd Zuerius, leefde in de 15e eeuw en was gehuwd met Maria van Geldrop ; hun oudste zoon : Mr. Philippus Sweerts, huwde driemaal.
Hij had bij zijne tweede vrouw, Catherine van Suermont, o. a. twee zonen, Marcus en Jacob genaamd.
Jacob, de jongste was schepen van Antwerpen, trouwde Catharina Hoefnagel, die hem o. a. een zoon schonk met name Jacob Sweerts, gehuwd met Johanna Lopez de Villanova, dochter van Marten en van Sara de Landas ; hunne nakomelingen namen den naam Sweerts de Landas aan.
Zij zijn de grootouders van baron Jacob Dirk en van baron Jacob Dirk Lodewijk Sweerts de Landas, die volgen onder I en Ibis, I. Jacob Dirk baron Sweerts de Landas (zoon van Lodewijk Jan Baptisten van Sara van Barneveld ) geboren te Gorinchem 28 Februari 1759, heer van Oirschot, Best en Bijsterveld, vrijheer van Spijk, luitenant-generaal, gouverneur van 's-Gravenhage, commandeur der Militaire Willemsorde, in 1814 toegelaten in de ridderschap van Noord-Brabant, terwijl een Koninklijk besluit van 24 November 1816 hem en al deandere wettige leden van zijn geslacht in den Nederlandschen adelstand erkende met den titel van baron en baronnes ; hij overleed te 's-Gravenhage 10 Maart 1820 en huwde te Scheveningen 30 October 1784 met Maria Elisabeth baronnes Snouckaert van Schauburg, vrijvrouw van Spijk, geboren te ' s- ravenhage 5 Augustus 1763, overleden aldaar 23 Juli 1847, dochter van baron Albert Nicolaas en van Cornelia Elisabeth van der Goes.

*****
*****

SWEERTS DE LANDAS
Bruxelles, Duché de Brabant, Gueldre.
Belgique, Pays-Bas.

- Chevaliers
- Reconnue du titre de baron, le 24 novembre 1816. Membre de la Chevalerie de Gueldre.

Armoiries:
" D'or, à deux herses de labour triangulaires de sable, 1 en chef à senestre et 1 en pointe (Landas), au franc-quartier parti-émanché d'argent sur gueules (Sweerts). Sur le tout d'or à l'aigle de sable.
- Bourlet de gueules et d'argent. "
- Cimier: l'aigle issante, la poitrine aux armes du franc-quartier.
- Lambrequin: d'argent et de gueules.
- Tenants: deux faunes au naturel.

Sources :
- Armorial d'Europe par J.B.Rietstap (Gouda, 1884, Berlin, 1934) (Gouda, 1887, Berlin 1937).
- Armorial général J.B. Rietstap illustré par Victor et Henri Rolland (1903-1926). Colorisé par Lionel Sandoz (1993-2002).
- Genealogische aanteekeningen betreffende het geslacht Sweerts de Landas 1888.

Note:
- J.F. Sweets de Landas, échevin, seigneur de Landschadenhoff, 1654.
- M. Ch. Sweerts de Landas, échevin, 1656.
- Frédéric Henri Sweerts de Landas, seigneur de Oyen et de Landschadenhoff. 1672.
- M. Ch. Sweets de Landas, seigneur de Vorschot, 1673-74.
- F. H. Sweerts de Landas, seigneur de Baerschot, 1677.
(Annales de l'Academie d'archeologie de Belgique, par Academie d'archéologie de Belgique, 1865).

Note historique:
Sweerts, aussi souvent appelé de Weert, et en forme latine Zuerius, était l'une des sept familles patriciennes de Bruxelles, qui dans le dernier moyen âge avaient l'entière administration de cette ville entre leurs mains ; plusieurs membres de cette famille étaient chevaliers.
m. Philippus Sweerts, dit Zuerius, vécut au XVe siècle et était marié à Maria van Geldrop ; leur fils aîné : M. Philippus Sweerts, marié trois fois.
Par sa seconde épouse, Catherine van Suermont, il eut, entre autres, deux fils nommés Marcus et Jacob.
Jacob, le plus jeune échevin d'Anvers, épousa Catharina Hoefnagel, qui lui donna un fils, Jacob Sweerts, marié à Johanna Lopez de Villanova, fille de Marten et Sara de Landas ; leurs descendants prirent le nom de Sweerts de Landas.
Ils sont les grands-parents du baron Jacob Dirk et du baron Jacob Dirk Lodewijk Sweerts de Landas, qui suivent :
1° Jacob Dirk baron Sweerts de Landas (fils de Lodewijk Jan Baptisten van Sara van Barneveld ) né à Gorinchem le 28 février 1759 , seigneur d'Oirschot, Best et Bijsterveld, seigneur de Spijk, lieutenant-général, gouverneur de La Haye, commandeur de l'Ordre militaire Guillaume, admis en 1814 à la chevalerie du Brabant septentrional, tandis qu'un arrêté royal du 24 novembre 1816 le reconnut et tous les autres membres légitimes de sa famille dans la noblesse hollandaise avec le titre de baron et de baronne ; il mourut à La Haye le 10 mars 1820 et épousa à Scheveningen le 30 octobre 1784 Maria Elisabeth Baronnes Snouckaert van Schauburg, femme libre van Spijk, née à La Haye le 5 août 1763, y décédée le 23 juillet 1847, fille du baron Albert Nicolaas et de Cornelia Elisabeth van der Goes.
Famille SWEERTS de LANDAS
Blason SWEERTS de LANDAS
Blasonnement SWEERTS de LANDAS
Armoiries SWEERTS de LANDAS
Armoiries de famille SWEERTS de LANDAS
Armorial SWEERTS de LANDAS
Armes SWEERTS de LANDAS
Armes sur un écu SWEERTS de LANDAS
Ecu SWEERTS de LANDAS
Ecus armoriés SWEERTS de LANDAS
Bannière, flanchières, caparaçon armoriés SWEERTS de LANDAS
Bouclier armorié SWEERTS de LANDAS
Sceau SWEERTS de LANDAS
Sceau armorié SWEERTS de LANDAS
Archives SWEERTS de LANDAS
Généalogie SWEERTS de LANDAS
Arbre généalogique SWEERTS de LANDAS
Ascendance SWEERTS de LANDAS
Descendance SWEERTS de LANDAS
Héraldique SWEERTS de LANDAS
Origine SWEERTS de LANDAS.
Les SWEERTS de LANDAS dans l'Histoire
Les SWEERTS de LANDAS dans la noblesse
Devise SWEERTS de LANDAS
Armoiries de bourgeoisie SWEERTS de LANDAS
Armoiries de noblesse SWEERTS de LANDAS

Family SWEERTS de LANDAS
Blazon SWEERTS de LANDAS
Coat of arms SWEERTS de LANDAS
Coat of arms of SWEERTS de LANDAS
Arms SWEERTS de LANDAS
Arms of SWEERTS de LANDAS
Family arms SWEERTS de LANDAS
Emblem SWEERTS de LANDAS
Crest SWEERTS de LANDAS
Seal SWEERTS de LANDAS
Archives SWEERTS de LANDAS
Heraldic SWEERTS de LANDAS
heraldic symbol SWEERTS de LANDAS
Genealogy SWEERTS de LANDAS
Family tree SWEERTS de LANDAS
Origin SWEERTS de LANDAS
The SWEERTS de LANDAS in the History
The SWEERTS de LANDAS in the nobility
Motto SWEERTS de LANDAS

Familie SWEERTS de LANDAS
Wappen familien SWEERTS de LANDAS
Wappen der Familie SWEERTS de LANDAS
Familienwappen SWEERTS de LANDAS
Schild SWEERTS de LANDAS
Schutzwaffe SWEERTS de LANDAS
Wappen SWEERTS de LANDAS
Wappenbuch SWEERTS de LANDAS
Siegel SWEERTS de LANDAS
Archiv SWEERTS de LANDAS
Stammbaum SWEERTS de LANDAS
Wappenkunde SWEERTS de LANDAS
Heraldik SWEERTS de LANDAS
Ursprung SWEERTS de LANDAS
Die SWEERTS de LANDAS in der Geschichte.
Die SWEERTS de LANDAS in den Adelsstand
Wahlspruch SWEERTS de LANDAS
Bürgerliche Wappen SWEERTS de LANDAS
Adelswappen SWEERTS de LANDAS
Stammwappen SWEERTS de LANDAS
Wappenrolle SWEERTS de LANDAS
Genealogie SWEERTS de LANDAS
Abstammung SWEERTS de LANDAS
Nachkomme SWEERTS de LANDAS
Deszendent SWEERTS de LANDAS

Familia SWEERTS de LANDAS
Blasón SWEERTS de LANDAS
Escudo de armas SWEERTS de LANDAS
Escudo SWEERTS de LANDAS
Escudo de SWEERTS de LANDAS
Escudo o blasón SWEERTS de LANDAS
Armas SWEERTS de LANDAS
Las armas de SWEERTS de LANDAS
Sello SWEERTS de LANDAS
Archivo SWEERTS de LANDAS
Genealogía SWEERTS de LANDAS
Árbol genealógico SWEERTS de LANDAS
Heráldica SWEERTS de LANDAS
Origen SWEERTS de LANDAS
SWEERTS de LANDAS en Historia
SWEERTS de LANDAS en la nobleza
Lema SWEERTS de LANDAS
Divisa SWEERTS de LANDAS

Famiglia SWEERTS de LANDAS
Blasone SWEERTS de LANDAS
Stemma SWEERTS de LANDAS
Stemma di famiglia SWEERTS de LANDAS
Lo stemma araldico della famiglia SWEERTS de LANDAS
Lo stemma di SWEERTS de LANDAS
Araldica e stemma SWEERTS de LANDAS
Registro Araldico SWEERTS de LANDAS
Stemmario SWEERTS de LANDAS
Registro Genealogico SWEERTS de LANDAS
Sigillo SWEERTS de LANDAS
Archivio SWEERTS de LANDAS
Genealogia SWEERTS de LANDAS
Albero genealogico SWEERTS de LANDAS
Araldica SWEERTS de LANDAS
Origine SWEERTS de LANDAS
In Storia SWEERTS de LANDAS
SWEERTS de LANDAS nella nobiltà

Familie SWEERTS de LANDAS
familiewapen SWEERTS de LANDAS
Wapen SWEERTS de LANDAS
Wapen of blazoen SWEERTS de LANDAS
Schild SWEERTS de LANDAS
Wapendiploma SWEERTS de LANDAS
Zeehond SWEERTS de LANDAS
Archief SWEERTS de LANDAS
Genealogie SWEERTS de LANDAS
Stamboom SWEERTS de LANDAS
Heraldiek SWEERTS de LANDAS
Herkomst SWEERTS de LANDAS
SWEERTS de LANDAS in History
SWEERTS de LANDAS in de adel


PARTAGEZ SUR LES RÉSEAUX SOCIAUXLES AVIS


Il n'y a aucune note pour le moment. Soyez le premier à évaluer !

DONNEZ UNE NOTE