logo

van der EEM

van der EEM_Utrecht_Nederland (2)

VAN DER EEM

28.90TTC

28.90TTC

Desired support ( ? )

Any unauthorized use of images (unless proof of purchase) is prohibited.

DESCRIPTION

van der EEM
Pay d'Utrecht
Pays-Bas

Armoiries:
" D'azur, à une plie nageante d'argent, abaissée sous trois fleurs-de-lis du même, rangées en chef. "
- Casque couronné.
- Cimier: deux plies d'argent, posées en chevron renversé., les têtes en bas, issantes d'une cuve au naturel.

Sources héraldiques :
- Armorial général d’Europe, par J.B. Rietstap (Gouda, 1861).
- Armorial d'Europe par J.B. Rietstap (Gouda, 1884, Berlin, 1934) (Gouda, 1887, Berlin 1937).
- Armorial général J.B. Rietstap, illustré par Victor et Henri Rolland (1903-1926). Colorisé par Lionel Sandoz (1993-2002).

Note généalogique:
Everard BOTH van der EEM
Décédé
Inhumé le 24 janvier 1634 (mardi) - Utrecht
Substituut griffier van den Hoogen Raad.

Catharina BOTH van der EEM
Née en 1589 - Leiden
Décédée en 1666, à l'âge de 77 ans.


******
van der EEM
Land van Utrecht
Nederland

Wapenschild:
" In azuur, een zwemmende plooi van zilver, verlaagd onder drie lelies van hetzelfde, gerangschikt in het hoofd."
- Gekroonde helm.
- Helmteken: twee plooien van zilver, geplaatst in omgekeerde chevron, met de koppen naar beneden, oprijzend uit een natuurlijke kuip."

Heraldische bronnen :
- Generaal Wapenboek van Europa, door J.B. Rietstap, 1861.
- Generaal Wapenboek van Europa, door J.B. Rietstap (Gouda, 1884, Berlijn, 1934) (Gouda, 1887, Berlijn 1937).
- Generaal Wapenboek van Europa, J.B. Rietstap geïllustreerd door Victor en Henri Rolland (1903-1926). Ingekleurd door Lionel Sandoz (1993-2002).

Genealogische notitie:
Everard BEIDE van der EEM
Overlijden
Begraven 24 januari 1634 (dinsdag) - Utrecht
Plaatsvervangend griffier van den Hoogen Raad.

Catharina BEIDE van der EEM
Geboren in 1589 - Leiden
Overleden in 1666, 77 jaar oud.SHARE ON SOCIAL NETWORKSOPINIONS


There are no notes at this time. Be the first to rate!

GIVE A NOTE